Blog > Komentarze do wpisu
C+E - uwagi ogólne
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania, rozprzęgania + uwagi ogólne

 

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania: 

 

- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę

- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia

- regulacja wysokości zaczepu przyczepy ( w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia)

- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem

- podłączenie do pojazdu silnikowego : przewodów elektrycznych przyczepy ( silnik pojazdy wyłączony, kolejność: czarny, biały,  ABS), przewodów hamulcowych (żółty, czerwony) przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona

 

Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.

 

 Czynności wykonywane w trakcie rozprzęgania:

 

-  zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika

-  zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczaniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy)

-  odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu)

-  wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę

-  rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem)

-  ustawienie pojazdu obok przyczepy

 

Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

 
DZ.U.2005.217.1834
 

 Uwagi ogólne:

 
1. W czasie sprzęgania lub rozprzęgania przyczepy pasy nie muszą być zapięte.

2. Przed wykonaniem czynności założyć rękawiczki.

3. Przewodów powietrznych i elektrycznych nie można kłaść na ziemię (włożyć w uchwyty na dyszlu)

4. Ustawić dobrze lusterka.

5. Przestrzegać zasad BHP (nie przechodzić przez dyszel).

 

 Sprzęganie 10 min.:

 

1. Ustawić samochodu z przodu przyczepy (samochód w osi przyczepy).

2. Zaciągnąć hamulec ręczny.

3. Odbezpieczyć hak holowniczy (podnieść dźwignię do góry).

4. Ustawić dyszel przyczepy na poziomie haka (bliżej dolej części).

5. Cofając najechać hakiem na ucho dyszla przyczepy aż do zatrzaśnięcia zamka haka – zapina się automatycznie (można kilkakrotnie wysiąść z samochodu w celu upewnienia się o odległości od przyczepy).

6. Sprawdzić wzrokowo położenie dźwigni haka (czy sworzeń zabezpieczający schował się korpus haka).

7. Jeśli zabezpieczenie nie wskoczyło na swoje miejsce, a dźwignia opadła należy „szarpnąć” przód-tył, aby zabezpieczenie znalazło się na swoim miejscu.

8. Zgasić silnik, zaciągnąć hamulec postojowy.

9. Podłączenie przewodów-kolejno: elekt. czarny, elekt. biały, ABS, powietrzny żółty, powietrzny czerwony.

10. Podnieść podporę przyczepy (zablokować kółko podpory).

11. Odbezpieczyć hamulec postojowy lub wyciągnąć kliny spod kół.

12. Sprawdzić światła (potrzebna pomoc instruktora(egzaminatora)).

 

 Rozprzęganie 7 min.:

 
1. Unieruchomić silnik, zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy przyczepy lub podłożyć kliny pod koła.
3. Opuścić podporę dyszla (ucho dyszla powinno być po środku haka).
4. Odłączyć przewody kolejno: hamulcowy czerwony, hamulcowy żółty, ABS, elek. biały, elek czarny.
5. Odbezpieczyć hak pociągowy samochodu – dźwignia do góry.
6. Zamek haka automatycznie się zatrzaskuje po rozłączeniu.
 
U w a g i   o g ó l n e   b y :  AS
 
 
 
piątek, 15 sierpnia 2008, permanentne_7_niebo

Polecane wpisy

  • Jak wypełnić wniosek?

    Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin: 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w OSK, lub Ośrodku Egzaminacyjnym przy okienku) 2. Zdjęcie: (wystarczy p

  • ceny egzaminów

    i teleadresy WORDów Kat. A, A1 Teoria: 22 zł Praktyka: 140 zł Razem: 162 zł Kat. B Teoria: 22 zł Praktyka: 112 zł Razem: 134 zł Kat. B1,

  • co ocenia egzaminator?

    Czyli arkusz przebiegu egzaminu praktycznego - Zasadniczo powinniście taką kartę dostać po egzaminie praktycznym wewnętrznym, ale.... no różnie to bywa, więc...