Blog > Komentarze do wpisu
kat. C+E - co na placu?
Zadania egzaminacyjne dla kat C+E - wyciąg z Dziennika Ustaw - dobrze znać tekst ustawy w oryginale - wiesz, za co egzaminator ma prawo Cię oblać, a za co nie.
   
  

Zadania egzaminacyjne dla kat. C+E 

   

 Zadania egzaminacyjne

 

 Kryteria

 

 

 

1) Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

 

 1) Sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 

 

a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe)

 

 

b) poziom płynu chłodzącego

 

 

c) poziom płynu hamulcowego

 

 

d) poziom  płynu w spryskiwaczach – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu

 

 

e) działanie sygnału dźwiękowego

 

 

f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu – odpowiednio jeżeli występuje

 

 

 

 

 

 2) Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków

zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w  

nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte

 

 

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

 

 

- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem

 

 

- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy

 

 

- odpowiednio jeżeli występuje

 

 

 

 

 

3) Upewnienie się o możliwości jazdy

 

 

- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym

 

 

- ocena sytuacji wokół pojazdu

 

 

 

 

 

4) Płynne ruszenie

 

 

- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego

 

 

- łagodne opuszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

 

 

 

 

 

5) Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego ( w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposoby zabezpieczenie ładunku

 

 

 

 

 

 6) Sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym ( sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min

 

 

 

2) Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 

1) Pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 1

 

 

2) Płynna jazda do przodu pasem ruchu

 

 

3) Cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i  ponawiana jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 min.

 

 

4) Nie przejeżdżanie przez linie, i nie najeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)

 

 

5) Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w odległości nie większej  niż 1m od linii ograniczającej pas

 

 

 

3) Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

 

1)  Pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 2

4) Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)

 

2)  Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

 

 

3)  W czasie wykonania zadania

 

 

a) możliwa jedna korekta toru jazdy

 

 

b) pojazd nie może:

 

 

-  wyjechać poza określony obszar wjazdu

 

 

-  naruszyć ( najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko

 

 

-  potrącić pachołków lub tyczek

 

 

 

 

 

4) Pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

 

 

 

5) Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu  zaciąga hamulec awaryjny,a następnie rusza do przodu zwalniając go.

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
ce łuk
  

Kat

A[m]

b[m]

c[m]

d[m]

e[m]

f[m]

r[m]

R[m]

C+E

32

4

25

16,5

23,5

-

15

12

 Jazda pasem ruchu  - schemat
 
Tabela 2
 
Parkowanie:
Skośne - schemat
Prostopadłe - schemat
Wzniesienie - schemat
 
DZ.U.2005.217.1834 
 
 
c.d. TU
 
 
piątek, 15 sierpnia 2008, permanentne_7_niebo

Polecane wpisy

  • Jak wypełnić wniosek?

    Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin: 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w OSK, lub Ośrodku Egzaminacyjnym przy okienku) 2. Zdjęcie: (wystarczy p

  • ceny egzaminów

    i teleadresy WORDów Kat. A, A1 Teoria: 22 zł Praktyka: 140 zł Razem: 162 zł Kat. B Teoria: 22 zł Praktyka: 112 zł Razem: 134 zł Kat. B1,

  • co ocenia egzaminator?

    Czyli arkusz przebiegu egzaminu praktycznego - Zasadniczo powinniście taką kartę dostać po egzaminie praktycznym wewnętrznym, ale.... no różnie to bywa, więc...